6. Trần Hoàng Đợi*, Dấu ấn Ph. Ăngghen trong bộ tư bản của C.Mác, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Phriđrich Ăngghen, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, tháng 11-2015, trang 50.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

Nói đến bộ Tư bản, hẳn người ta sẽ nhắc ngay đến tên C.Mác, bởi bộ Tư bản là tác phẩm thiên tài của ông đã dành hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình để suy nghĩ, nghiên cứu và thể hiện. Đó là bộ sách mà người ta luôn luôn ngạc nhiên về sự kỳ vĩ mà luôn luôn bộc lộ ra những điều mới mẽ. Bộ sách này cho đến nay đã khẳng định được giá trị vô song mà nhân loại còn cần phải khám phá rất lâu dài. Tuy vậy, chính C.Mác có lần chỉ vào bộ Tư bản và nói rằng: Chính đây là của Ăngghen. Với lời khẳng định này của người trong cuộc, chúng ta có thể thấy rằng Ph. Ăngghen có công lao vô cùng to lớn đối với sự ra đời của một kiệt tác vĩ đại của lịch sử nhân loại.

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017

Thời khóa biểu