Họ và tên: Nguyễn Đăng Thông
Năm sinh: 1961
Trình độ chuyên môn: - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  - Kỹ sư Cơ khí động lực
  - Cử nhân Chính trị
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Phạm Hưng Phúc
Năm sinh: 1961
Trình độ chuyên môn: - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  - Kỹ sư Cơ khí động lực
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trương Diên Thọ
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Thời khóa biểu