Chủ tịch Công đoàn:                       Phạm Hưng Phúc

Phó Chủ tịch Công đoàn:               Nguyễn Anh Tài

Ủy viên thường vụ:                         Lê Quang Hoàng

Ủy viên BCH:    

      • Hồ Hải An
      • Lê Văn Anh
      • Lê Thị Bạch Dương
      • Châu Quốc Phong
      • Trần Lê Uyên Phương
      • Hoàng Trọng Kim Trường

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017

Thời khóa biểu