Thông báo nghỉ tết Dương lịch 2020

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cho tất cả các học viên hệ sơ cấp, sinh viên hệ cao đẳng thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2020 cụ thể như sau:

- Sinh viên các lớp hệ cao đẳng được nghỉ học ngày thứ Tư (01/01/2020)

- Sinh viên lớp cao đẳng khóa CD19 thực hiện lịch thi học kỳ theo kế hoạch của Nhà trường.

- Học viên hệ Sơ cấp học theo lịch học tuần.

Đề nghị các khoa thông báo cho giáo viên, học viên, học sinh, sinh viên và các phòng, trung tâm có liên quan triển khai thực hiện./.