Công nhận danh hiệu thi đua năm 2019

Ngày 4/12/2019, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã có Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2019. Theo đó, công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 148/156 cá nhân (chiếm tỷ lệ 97,4%) và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 18 cá nhân (chiếm 11,5%). Tập thể Trường và 14/14 bộ phận được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

1. Nguyễn Đăng Thông

Hiệu trưởng

2. Lê Quang Kính

Giám đốc TT Bảo trì và sửa chữa ô tô

3. Lê Trọng Dũng

Phó Giám đốc TT Bảo trì và sửa chữa ô tô

4. Lê Quang Hoàng

Giám đốc Trung tâm Sát hạch

5. Ngô Viết Việt

Phó Giám đốc Trung tâm Sát hạch

6. Lê Thanh Phong

Giám đốc TT Thí nghiệm và KĐXD

7. Trần Văn Huy

Nhân viên TT Thí nghiệm và KĐXD

8. Phan Tại Khương Hoàng

Nhân viên TT Thí nghiệm và KĐXD

9. Ngô Tuấn Huy

Giáo viên Khoa Kinh tế

10. Nguyễn Thanh Khanh

Trưởng khoa Kinh tế

11. Phạm Trường Hiếu

Giáo viên Khoa Xây dựng

12. Nguyễn Văn Ngôn

Giáo viên Khoa Xây dựng

13. Nguyễn Hữu Trí

Trưởng Khoa Cơ điện

14. Nguyễn Ánh Vân

Nhân viên Phòng Đào tạo

15. Nguyễn Đặng Phước Lâm

Phó trưởng phòng Đào tạo

16. Dương Văn Lập

Nhân viên Trung tâm Hợp tác DN và Hỗ trợ HSSV

17. Nguyễn Xuân Trung

Trưởng phòng Khoa học, Đối ngoại và ĐBCL

18. Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 

1. Khoa Cơ điện

2. Khoa Kinh tế

3. Khoa Xây dựng

4. Bộ môn Cơ bản

5. Phòng Đào tạo

6. Phòng Khoa học, Đối ngoại và Đảm bảo chất lượng

7. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

8. Phòng Tài chính kế toán

9. Phòng Tổ chức – Hành chính

10. Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô

11. Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

12. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

13. Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng

14. Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Hỗ trợ học sinh sinh viên

So với năm 2018, chiến sĩ thi đua ít hơn 4 người.

 

Quyết Thắng