Bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 2179/QĐ-STC Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Theo đó, bổ nhiệm bà Trần Lê Uyên Phương - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trường Cao đẳng Giao thông Huế làm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế thay bà Lê Thị Loan nghỉ hưu theo chế độ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

 

 

Tập thể phòng Tài chính - Kế toàn (Bà Trần Lê Uyên Phương đứng thứ nhất từ trái sang )