Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 9/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 9 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 303 B2 05/9/2019
2 304 B2 10/9/2019
3 221 C 22/9/2019
4 213 D 30/9/2019
5 213 E 30/9/2019
6 223 F 19/9/2019

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545