Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 6/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 6 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 299 B2 07/6/2019
2 60 B1 TĐ 07/6/2019
3 223 F 07/6/2019
4 220 C 07/6/2019
5 212 D 07/6/2019
6 212 E 07/6/2019
7 300 B2 19/6/2019
8 61 B1 TĐ 19/6/2019
9 221 C 19/6/2019
10 213 D 19/6/2019
11 213 E 19/6/2019

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545