Hai cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018 cho 63 cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2016 đến năm 2018. Trong đó, Trường Cao đẳng Giao thông Huế có 02 cá nhân là ThS. Nguyễn Thanh Khanh (Trưởng khoa Kinh tế) và ThS. Lê Quang Kính (Giám đốc Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô)được công nhận danh hiệu này

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, ThS. Nguyễn Thanh Khanh đã có 4 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học và 01 sáng kiến cấp cơ sở; ThS. Lê Quang Kính có 01 bài báo khoa học, 02 sáng kiến cấp cơ sở và 01 thiết bị đào tạo tự làm đã đạt giải Khuyến khích tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018