Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 4/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 4 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 294 B2 04/4/2019
2 56 B1 TĐ 04/4/2019
3 222 F 04/4/2019
4 216 C 04/4/2019
5 210 D 04/4/2019
6 210 E 04/4/2019
7 295 B2 11/4/2019
8 57 B1 TĐ 11/4/2019
9 217 C 11/4/2019
10 211 D 11/4/2019
11 211 E 11/4/2019
12 296 B2 19/4/2019
13 58 B1 TĐ 19/4/2019
14 218 C 19/4/2019
15 212 D 19/4/2019
16 212 E 19/4/2019
17 223 F 19/4/2019

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545