Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 3/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 3 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 291 B2 04/3/2019
2 208 D 04/3/2019
3 20E E 04/3/2019
4 220 F 04/3/2019
5 212 C 04/3/2019
6 53 B1 Tự động 04/3/2019
7 292 B2 22/3/2019
8 213 C 22/3/2019
9 221 F 22/3/2019
10 209 D 22/3/2019
11 209 E 22/3/2019
12 54 B1 Tự động 22/3/2019

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545