Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho Trường CĐGT Huế

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Giao thông Huế. Theo đó, công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cho 04 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Cụ thể:

I.  Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

1. Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

2. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

3. Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

4. Trường Cao đẳng Giao thông Huế

II. Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh

* Tập thể

1. Trung tâm Bảo trì và sửa chữa ô tô, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

*. Cá nhân

1. Ông Ngô Sĩ Các, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Giao thông Huế

2. Ông Hoàng Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT, Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

3. Ông Hoàng Hùng, Phó trưởng phòng Khoa học, Đối ngoại và ĐBCL, Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

4. Ông Trần Văn Huy, Chuyên viên Trung tâm Thí nghiệm và kiểm định xây dựng, Trường Cao đẳng Giao thông Huế.