Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối đào tạo 2

 

Sáng ngày 25/01/2019, tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế; Khối thi đua đào tạo 2 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, là thành viên Ban Thi đua khen thưởng tỉnh TT Huế; ThS. Nguyễn Đăng Thông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Trưởng Khối thi đua Đào tạo 2 và đại diện lãnh đạo của 7 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

ThS. Nguyễn Đăng Thông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Trưởng Khối thi đua Đào tạo 2 phát biểu tại hội nghị/em>

Năm 2019, Khối đào tạo 2 phát động thi đua gồm 05 nội dung chính với 30 tiêu chí thi đua theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Hội nghị các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận đóng góp ý kiến cho Quy chế chấm điểm, bổ sung các chế tài cộng điểm, trừ điểm thi đua của Khối; Hội nghị đã thông qua nội dung giao ước thi đua và cùng ký kết giao ước thi đua năm học 2019. Một số hình ảnh tại buổi hội nghị

 Một số hình ảnh khác:

Các đại biểu tham gia thảo luận

Lãnh đạo các đơn vị ký biên bản giao ước thi đua năm 2019

Lãnh đạo các đơn vị ký biên bản giao ước thi đua năm 2019

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Như Tiến