Thông báo nghỉ tết Dương lịch 2019

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo cho tất cả các học viên hệ sơ cấp, học sinh hệ trung cấp, sinh viên hệ cao đẳng và hệ liên thông thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2019 cụ thể như sau:

- Học sinh các lớp TCCN khóa 13, sinh viên các lớp hệ cao đẳng và liên thông được nghỉ học từ thứ Hai (31/12/2018) đến hết ngày thứ Ba (01/01/2019)

- Sinh viên các lớp cao đẳng khóa CD18 thực hiện lịch thi học kỳ theo kế hoạch của Nhà trường.

- Học viên hệ Sơ cấp học theo lịch học tuần.

Đề nghị các khoa thông báo cho giáo viên, học viên, học sinh, sinh viên và các phòng, trung tâm có liên quan triển khai thực hiện./.