Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 288 B2 07/01/2019
2 202 D 07/01/2019
3 202 E 07/01/2019
4 224 F 07/01/2019
5 211 C 07/01/2019
6 50 B1 Tự động 07/01/2019
7 289 B2 24/01/2019
8 212 C 24/01/2019
9 223 F 24/01/2019
10 207 D 24/01/2019
11 207 E 24/01/2019
12 51 B1 Tự động 24/01/2019

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545