Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 286 B2 05/12/2018
2 204 D 05/12/2018
3 204 E 05/12/2018
4 222 F 05/12/2018
5 209 C 05/12/2018
6 48 B1 Tự động 05/12/2018
7 287 B2 24/12/2018
8 210 C 24/12/2018
9 221 F 24/12/2018
10 205 D 24/12/2018
11 205 E 24/12/2018
12 49 B1 Tự động 24/12/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545