Thông báo thay đổi kế hoạch học tập cho các lớp trong tuần lễ Nhà giáo Việt Nam

Nhằm tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trong 02 ngày: 16 và 20 tháng 11 năm 2018. Được sự nhất trí của Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo cho tất cả các lớp hệ sơ cấp, sinh viên hệ cao đẳng và liên thông kế hoạch học tập như sau:

- Các lớp hệ Cao đẳng được nghỉ học vào 02 ngày: thứ Sáu (16/11/2018) và thứ Ba (20/11/2018)

- Các lớp liên thông học theo kế hoạch.

- Các lớp hệ Sơ cấp học theo lịch học tuần.

Đề nghị các khoa thông báo cho giáo viên, học viên, sinh viên và các phòng, trung tâm có liên quan triển khai thực hiện./.