LỊCH THI HỌC KỲ I (2018 - 2019) CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA CD17 (LẦN 1)

Ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông; Quản trị kinh doanh; Công nghệ ô tô

Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 02/12/2018