Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 11/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 11 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 284 B2 05/11/2018
2 202 D 05/11/2018
3 202 E 05/11/2018
4 218 F 05/11/2018
5 207 C 05/11/2018
6 46 B1 Tự động 05/11/2018
7 285 B2 26/11/2018
8 208 C 26/11/2018
9 219 F 26/11/2018
10 203 D 26/11/2018
11 203 E 26/11/2018
12 47 B1 Tự động 26/11/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545