Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 10/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 10 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 282 B2 03/10/2018
2 200 D 03/10/2018
3 200 E 03/10/2018
4 216 F 03/10/2018
5 205 C 03/10/2018
6 44 B1 Tự động 03/10/2018
7 283 B2 24/10/2018
8 206 C 24/10/2018
9 217 F 24/10/2018
10 201 D 24/10/2018
11 201 E 24/10/2018
12 45 B1 Tự động 24/10/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545