Họ và tên: Phạm Hưng Phúc
Năm sinh: 1961
Trình độ chuyên môn: - Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  - Kỹ sư Cơ khí động lực
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trương Diên Thọ
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Ngô Sĩ Các
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô máy kéo
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu