Bí thư:                                              Đ/c Nguyễn Đặng Phước Lâm

Phó Bí thư:                                      Đ/c Ngô Quý Hưng

Ủy viên thường vụ:                         Đ/c Phạm Thị Thảo Uyên

Ủy viên BCH:    

      • Đ/c Ngô Quốc Hưng - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Đặng Thị Hoài Phương - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Phan Tại Khương Hoàng - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Trần Văn Huy - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Nguyễn Ánh Vân - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Lê Vũ Quỳnh Viên - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Trần Tuấn Hoàng - Chi đoàn học sinh
      • Đ/c A Vô Chính - Chi đoàn học sinh

Giới thiệu

Thời khóa biểu