- Bí thư:
 Trương Diên Thọ
- Phó Bí thư:
 Ngô Sĩ Các
- Ủy viên Thường vụ:  Nguyễn Anh Tài
- Đảng ủy viên:

Ngô Sỹ Các

Hoàng Tiến Dũng
Lê Thị Bạch Dương

Trần Lê Uyên Phương
Lê Quang Hoàng
Đỗ Trọng Nhân
Nguyễn Anh Tài
Trương Diên Thọ

Hoàng Hùng

Nguyễn Đặng Phước Lâm

Lê Quang Kính

 

 

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

Bí thư: Đặng Văn Phước
Phó bí thư:  

 

 

CHI BỘ LIÊN KHOA GIÁO VIÊN

Bí thư: Lê Thị Bạch Dương
Phó bí thư: Nguyễn Thanh Khanh
Chi ủy viên: Nguyễn Tất Thành

 

 

CHI BỘ BAN GIÁO VIÊN THỰC HÀNH

Bí thư:  Hoàng Tiến Dũng
Phó bí thư:
 
Chi ủy viên:  

 

 

CHI BỘ LIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH & TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bí thư: Nguyễn Anh Tài

 

 

CHI BỘ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Bí thư:

Lê Quang Hoàng

 

 

CHI BỘ 6

 

Bí thư:

Hoàng Hùng       

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu