CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

Bí thư: Ngô Sĩ Các
Phó bí thư: Nguyễn La Lệ

 

 

CHI BỘ LIÊN KHOA GIÁO VIÊN

Bí thư: Lê Thị Bạch Dương
Phó bí thư: Nguyễn Thanh Khanh
Chi ủy viên: Nguyễn Tất Thành

 

 

CHI BỘ BAN GIÁO VIÊN THỰC HÀNH

Bí thư:  
Phó bí thư:
 
Chi ủy viên:  

 

 

CHI BỘ LIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH & TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bí thư: Nguyễn Anh Tài

 

 

CHI BỘ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Bí thư:

Lê Quang Hoàng

 

 

CHI BỘ 6

 

Bí thư:

Hoàng Hùng       

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu