- Bí thư:
 Trương Diên Thọ
- Phó Bí thư:
 Ngô Sỹ Các
- Ủy viên Thường vụ:  Nguyễn Anh Tài
- Đảng ủy viên:

Hoàng Tiến Dũng

Lê Thị Bạch Dương

Trần Lê Uyên Phương
Lê Quang Hoàng
Đỗ Trọng Nhân
Nguyễn Anh TàiHoàng Hùng

Nguyễn Đặng Phước Lâm

Lê Quang Kính

 

 

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO

Bí thư: Đặng Văn Phước
Phó bí thư:  Nguyễn Đặng phước Lâm

 

 

CHI BỘ LIÊN KHOA GIÁO VIÊN

Bí thư: Lê Thị Bạch Dương
Phó bí thư: Nguyễn Thanh Khanh
Chi ủy viên: Lê Thanh Phong

 

 

CHI BỘ BAN GIÁO VIÊN THỰC HÀNH

Bí thư:  Đỗ Trọng Nhân
Phó bí thư:
 Hoàng Tiến Dũng
Chi ủy viên:  

 

 

CHI BỘ LIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH & TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bí thư: Nguyễn Anh Tài

 

 

CHI BỘ TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

 

Bí thư: Lê Quang Hoàng
Phó bí thư:

 
Ngô Viết Việt


  

CHI BỘ 6

 

Bí thư: Hoàng Hùng
Phó bí thư:

 
Lê Quang Kính

 

 


 

Giới thiệu

Thời khóa biểu