Chủ tịch Công đoàn:                       Phạm Hưng Phúc

Phó Chủ tịch Công đoàn:               Nguyễn Anh Tài

Ủy viên thường vụ:                         Lê Quang Hoàng

Ủy viên BCH:    

      • Hồ Hải An
      • Lê Văn Anh
      • Lê Thị Bạch Dương
      • Châu Quốc Phong
      • Trần Lê Uyên Phương
      • Hoàng Trọng Kim Trường

Giới thiệu

Thời khóa biểu