Học sinh Trường trung học phổ thông A Lưới, Hồng Vân, Hương Lâm trải nghiệm tại trường.

     Sáng 15-7- 2021, Tại Trường Cao đẳng giao thông Huế, Hơn 100 Học sinh Trường trung học phổ thông A lưới, Hương Lâm, Hồng Vân đã có một ngày trải nghiệm thực tế về các ngành nghề đào tạo tại trường. Tại đây các em được tìm hiểu về chương trình đào tạo, thực tế tại các xưởng thực hành, môi trường học tập. Qua đó các em có được định hướng cho mình ngành học phù hợp.

Trải nghiệm thực hành gia công cơ khí

 

   

Thực hành trắc địa công trình 

 

Tìm hiểu động cơ ô tô

                                                              

Thực hành lái xe mô tô A1