Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp năm 2022

 


 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545