Thông báo về việc sinh viên cao đẳng đi học trở lại

 Thực hiện Công văn số 822/TCGDNN-HSSV ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cho học sinh, sinh viên của cơ sở GDNN đi học trở lại và Công văn số 3388/UBND-GD ngày 23 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Trường Cao đẳng Giao thông Huế thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn cơ bản và sinh viên các nội dung sau:

1.      Về thời gian học sinh đi học trở lại:

-    Sinh viên cao đẳng các khóa đi học trở lại bắt đầu từ ngày 04/5/2020.

2.   Về công tác chuẩn bị để sinh viên trở lại trường:

-      Phòng Tổ chức – Hành chính:

 + Thực hiện việc vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp bao gồm: môi trường xung quanh; các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học…, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, sinh viên sử dụng trong quá trình dạy và học.

+ Bố trí người đo thân nhiệt cho sinh viên trước cổng trường.

-      Phòng Quản trị cơ sở vật chất:

+ Bố trí đủ nước sạch rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn tại vị trí thuận lợi, ở những khu vực giáo viên, sinh viên thường xuyên qua lại sử dụng và nhắc nhở giáo viên, sinh viên rửa tay thường xuyên.

-   Phòng Đào tạo:

+ Nắm tình hình sĩ số các lớp học, chia nhỏ số lượng sinh viên trong lớp để đảm bảo không vượt quá 20 sinh viên/lớp.

+ Bố trí lại thời khóa biểu để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo sinh viên được trang bị đủ kiến thức trong thời gian nghỉ dịch.

3.   Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi sinh viên đi học trở lại:

-   Các giáo viên đứng lớp dành ngày học đầu tiên nắm tình hình sinh viên; hướng dẫn sinh viên thực hiện các yêu cầu, quy định về công tác giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch và chuẩn bị tổng thể cho kỳ học chính thức trở lại:

+ Trước khi đến trường, sinh viên phải đo thân nhiệt. Không đến trường nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, đồng thời, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để phối hợp theo dõi.

+ Trong giờ học, sinh viên phải đeo khẩu trang, ngồi học giữ khoảng cách tổi thiểu 1.5m

+ Giờ ra chơi, không được tụ tập đông người.

+ Sinh viên phải kê khai y tế trên ứng dụng NCOVI, HueS hoặc tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn/.

-    Trong quá trình dạy học, giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có sinh viên không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

 

Nhận được Thông báo này yêu cầu các khoa, bộ môn cơ bản, các phòng liên quan và sinh viên nghiêm túc thực hiện.