Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số: 3123/UBND-YT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT/TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1. Tất cả học viên sơ cấp, học lái xe mô tô, ôtô các hạng nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020.

2. Tạm thời dừng kế hoạch khai giảng, thi tốt nghiệp, sát hạch đến hết ngày 22/4/2020. Nhà trường sẽ có thông báo kế hoạch thay đổi sau.

3. Yêu cầu học viên hạn chế tối đa việc di chuyển khỏi nơi đang cư trú, không đi đến các nơi đông người, thực hiện nghiêm túc các biện pháp dự phòng và nghiên cứu kỹ Hướng dẫn số 328/HD-SYT của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phối hợp xử lý dịch viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 theo tình huống để áp dụng khi cần thiết.

Đề nghị các đơn vị trong toàn trường, học viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.