Thông báo cho học viên sơ cấp nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số 1770/UBND-GD ngày 08 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm tăng cường các giải pháp kiểm soát và ngăn chặn sự phát tán, lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo cho tất cả học viên hệ sơ cấp như sau:

1. Tất cả học viên sơ cấp, học lái xe mô tô, ôtô các hạng nghỉ học đến hết ngày 22/3/2020.

2. Tạm thời dừng kế hoạch khai giảng, thi tốt nghiệp, sát hạch đến hết ngày 31/3/2020. Nhà trường sẽ có thông báo kế hoạch thay đổi sau.

Đề nghị các đơn vị trong toàn trường và học viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.