Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 02/2020

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 02 năm 2020 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 226 C 14/02/2020
2 227 C 28/02/2020
3 310 B2 18/02/2020
4 311 B2 19/02/2020
5 69 B1 03/02/2020
6 70 B1 05/02/2020
7 216 D 18/02/2020
8 216 E 18/02/2020
9 216 F 14/02/2020

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545