Tuyển sinh các lớp điều khiển phương tiện thủy nội địa

Trường Cao đẳng Giao thông Huế thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ phương tiện thủy nội địa, cụ thể các lớp sau

I. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Người lái phương tiện hạng nhất

1. Đối tượng tuyển sinh: Đủ 18 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học: 295 giờ (38 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhất, được phép trực tiếp điều khiển:

- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn.

- Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa.

- Phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè.

II. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ Người lái phương tiện hạng nhì

1. Đối tượng tuyển sinh: Đủ 18 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học: 30 giờ (05 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì, được phép trực tiếp điều khiển:

- Phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc chở đến 12 người

- Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 05 sức ngựa hoặc chở đến 5 người

III. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ thợ máy hạng nhất

1. Đối tượng tuyển sinh: Đủ 16 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học: 295 giờ (38 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ thợ máy hạng nhất

Phương tiện lắp máy ngoài có tổng công suất máy chính đến 150 sức ngựa hoặc lắp máy trong có tổng công suất máy chính đến 50 sức ngựa thì không nhất thiết phải bố trí chức danh máy trưởng. Nếu không bố trí máy trưởng độc lập thì thuyền trưởng phải có chứng chỉ thợ máy hạng nhất 

IV. Lớp Đào tạo cấp Chứng chỉ thủy thủ hạng nhì

1. Đối tượng tuyển sinh: Đủ 16 tuổi trở lên

2. Thời gian của khóa học: 30 giờ (5 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ thủy thủ hạng nhì

Được đảm nhiệm chức danh thủy thủ các phương tiện:

- Phương tiện chở khách ngang sông có sức chở đến 50 người.

- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 50 tấn.

- Phương tiện có công suất máy chính đến 50 sức ngựa.

V. Lớp Bồi dưỡng cấp Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn: Thuyền trưởng hạng tư

1. Đối tượng tuyển sinh: Có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất hoặc hạng nhì, có thời gian nghiệp vụ đủ 18 tháng trở lên

2. Thời gian của khóa học: 37 giờ (6 ngày)

3. Sau khi tốt nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn: Thuyền trưởng hạng tư, được điều khiển:

- Phương tiện chở khách ngang sông có sức chở đến 50 người.

- Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần đến 50 tấn.

- Phương tiện có công suất máy chính đến 50 sức ngựa.

IV. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Đơn đề nghị (Theo mẫu, có bán tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế);

2. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

3. Bản sao giấy CMND;

4. 04 ảnh màu chân dung 4x6 cm;

5. 04 ảnh màu chân dung 2x3 cm.

 

Thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Hỗ trợ Học sinh, sinh viên

Trường Cao đẳng Giao thông Huế Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ - thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3 944 589