Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 308 B2 05/12/2019
2 309 B2 12/12/2019
3 224 C 26/12/2019
4 226 F 16/12/2019
5 D 215 D 26/12/2019
6 215 E 26/12/2019
7 68 B1 26/12/2019

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545