Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 11/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 11 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 66 B1 TĐ 05/11/2019
2 307 B2 22/11/2019
3 215 B2 - C 05/11/2019
4 214 D 22/11/2019
5 214 E 22/11/2019
6 225 F 15/11/2019

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545