Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 10/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 10 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 65 B1 TĐ 20/10/2019
2 305 B2 TĐ 30/10/2019
3 306 B2 31/10/2019
4 222 C 22/10/2019
5 223 C 22/10/2019
6 213 D 02/10/2019
7 213 E 02/10/2019
8 224 F 29/10/2019

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545