Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 05/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 5 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 297 B2 03/5/2019
2 58 B1 TĐ 03/5/2019
3 222 F 03/5/2019
4 218 C 03/5/2019
5 210 D 03/5/2019
6 210 E 03/5/2019
7 298 B2 13/5/2019
8 59 B1 TĐ 13/5/2019
9 219 C 13/5/2019
10 211 D 13/5/2019
11 211 E 13/5/2019
12 223 F 13/5/2019

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545