Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 02/2019

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 02 năm 2019 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 290 B2 14/02/2019
2 208D 14/02/2019
3 208 E 14/02/2019
4 220 F 14/02/2019
5 213 C 14/02/2019
6 52 B1 Tự động 14/02/2019

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545