Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 09/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 09 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 280 B2 03/9/2018
2 198 D 03/9/2018
3 198 E 03/9/2018
4 214 F 03/9/2018
5 203 C 03/9/2018
6 42 B1 Tự động 03/9/2018
7 281 B2 24/9/2018
8 204 C 24/9/2018
9 215 F 24/9/2018
10 199 D 24/9/2018
11 199 E 24/9/2018
12 43 B1 Tự động 24/9/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545