Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 06/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 06 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 274 B2 04/6/2018
2 192 D 04/6/2018
3 12 E 04/6/2018
4 208 F 04/6/2018
5 197 C 04/6/2018
6 36 B1 Tự động 04/6/2018
7 275 B2 22/6/2018
8 198 C 22/6/2018
9 209 F 22/6/2018
10 193 D 22/6/2018
11 193 E 22/6/2018
12 37 B1 Tự động 22/6/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545