Ngày hội tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động năm 2018

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyển sinh học nghề và triển khai có hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp và người lao động; đồng thời, thiết lập và duy trì tốt mối liên hệ giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sử dụng lao động (nhà tuyển dụng), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức Ngày hội tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động năm 2018 như sau:

  •  Địa điểm tổ chức 41A Hùng Vương, thành phố Huế
  •  Thời gian: Ngày 08/4/2018 (Chủ Nhật), khai mạc lúc 08 giờ 00’

Ngày hội sẽ có sự tham gia của 36 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp trong đó có Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Các cơ sở đào tạo này tuyển sinh 21.000 chỉ tiêu trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với các ngành nghề: kỹ thuật, công nghiệp, công nghệ, du lịch, thương mại, y tế, chăm sóc sức khỏe, tài chính, giao thông, xây dựng...

Về việc làm, 50 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các công ty xuất khẩu lao động tuyển dụng 8.961 vị trí việc làm với các trình độ khác nhau trong nhiều lĩnh vực, như: công nghiệp, cơ khí, điện tử, dệt may, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính kế toán, marketing, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và lao động phổ thông.