Thành lập Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ HSSV và điều động, bổ nhiệm phó trưởng phòng

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, ngày 29/3/2018, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ học sinh, sinh viên đã được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ-CĐGT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Bước đầu, Trung tâm sẽ có 6 cán bộ, nhân viên và chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2018. Trong đó, ThS. Nguyễn Đăng Thông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc và điều động ThS. Đặng Văn Phước, nguyên Phó trưởng phòng Đào tạo về giữ chức vụ Phó giám đốc. Trung tâm sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, trong cùng ngày, Hiệu trưởng cũng đã bổ nhiệm ThS. Hoàng Hùng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Khoa học, Đối ngoại và ĐBCL và ông Nguyễn Văn Sơn  giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức và Hành chính. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2023.  Đồng thời, điều động ông Ngô Viết Việt nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT về nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Sát hạch lái xe giữ chức vụ Phó Giám đốc.