Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 264 B2 05/01/2018
2 182 D 05/01/2018
3 182 E 05/01/2018
4 197 F 05/01/2018
5 187 C 05/01/2018
6 25 B1 Tự động 05/01/2018
7 265 B2 22/01/2018
8 188 C 22/01/2018
9 197 F 22/01/2018
10 183 E 22/01/2018
11 183 D 22/01/2018
12 26 B1 Tự động 22/01/2018

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545