Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 11/2017

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 11 năm 2017 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 260 B2 06/11/2017
2 178 D 06/11/2017
3 178 E 06/11/2017
4 193 F 06/11/2017
5 183 C 06/11/2017
6 261B2 21/11/2017
7 184 C 21/11/2017
8 194 F 21/11/2017
9 179 E 21/11/2017
10 179 D 21/11/2017
11 22 B1 Tự động 21/7/2017

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545