Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 7/2017

Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 7 năm 2017 như sau:

STT KHÓA KHAI GIẢNG
1 252 B2 05/7/2017
2 170 D 05/7/2017
3 170 E 05/7/2017
4 185 F 05/7/2017
5 175 C 05/7/2017
6 253 B2 21/7/2017
7 176 C 21/7/2017
8 186 F 21/7/2017
9 171 E 21/7/2017
10 171 D 21/7/2017
11 18 B1 Tự động 21/7/2017

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trường Cao đẳng Giao thông Huế
Địa chỉ: 365 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
SĐT: 0234 3823044 - 0234 3884545